Image Alt

Якість та харчова безпека

Виробничо-технологічна лабораторія підприємства контролює виробництво на усіх етапах: від вхідного контролю сировини та матеріалів до готової продукції.

Два підрозділи лабораторії, мікробіологічний та фізико-хімічний, оснащені сучасним аналітичним обладнанням, яке дозволяє проводити аналізи будь-якої складності у максимально короткі терміни та здійснювати багаторівневий контроль продукції.

Усі виробничі процеси на ТОВ «Квас Бевериджиз» сертифіковані міжнародними стандартами якості та харчової безпеки:

 • ISO 9001
 • FSSC 22000 (HACCP 22000, ISO TS 22002);

Політика ТОВ «Квас Бевериджиз»

ТОВ «Квас Бевериджиз» – підприємство, що об’єднує старовинні традиції і сучасні наукові розробки виробництва високоякісних напоїв живого бродіння, концентратів і екстрактів на основі зернових культур, безалкогольних газованих напоїв.

НАШЕ БАЧЕННЯ 2025
Квас Бевериджиз у 2025 році – це Високоефективне Всесезонне Підприємство.

НАША МІСІЯ
Задоволення потреб споживача виробництвом якісних концентратів та напоїв з натуральної сировини ланів та садів України.

НАШІ ЦІННОСТІ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: я маю відношення до всього, що відбувається і відповідаю за результат
ЯКІСТЬ: все що ми робимо, ми робимо якісно
ІННОВАЦІЙНІСТЬ: ми впроваджуємо нове, розвиваючи традиції
РАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД: Думаємо ⇒ Оцінюємо ⇒ Робимо
ОРІЄНТИР НА КЛІЄНТА: ми демонструємо гнучкість і співпрацю з внутрішніми і зовнішніми клієнтами (покупці і колеги)
КОМАНДНИЙ ДУХ: ми команда залучених однодумців, які працюють чесно, відкрито і справедливо
Базуючись на Баченні, Місії та Цінностях Компанії, Вище керівництво ТОВ «Квас Бевериджиз» бере на себе наступні зобов’язання:

 • забезпечувати стабільну якість продукції та процесів;
 • забезпечувати харчову безпеку продукції;
 • підтримувати взаємовигідні та довгострокові відносини з постачальниками і споживачами;
 • запобігати забрудненню навколишнього середовища;
 • управляти ризиками з охорони праці та промислової безпеки для персоналу, підрядників, відвідувачів, клієнтів і третіх осіб.

Для реалізації зобов’язань Вище керівництво:

 • оцінює контекст підприємства для вибору оптимального стратегічного напрямку в розвитку;
 • забезпечує виконання статутних, законодавчих і взаємоузгоджених вимог зацікавлених сторін;
 • сприяє розвитку людей – це головна інвестиція в майбутнє і гарантія реалізації Політики. Люди – це не витрати, а головний капітал нашого підприємства;
 • забезпечує розробку, впровадження, розвиток Системи менеджменту на Підприємстві, з подальшою її відповідністю вимогам міжнародних стандартів, її постійне вдосконалення. Область дії системи менеджменту поширюється на процес виробництва безалкогольних напоїв, напоїв бродіння (квас, сидр), концентратів та екстрактів (концентрат квасного сусла, екстракт солодово-злаковий).
 • здійснює періодичне інформування і підтримує відкритий діалог з усіма зацікавленими сторонами.

В області управління якістю та безпечністю продукції Ми:

Забезпечуємо високу якість продукції, ґрунтуючись на відповідності всіх виробничих процесів встановленим вимогам міжнародних стандартів і вимог клієнтів;
Забезпечуємо стабільність і підвищуємо результативність і ефективність виробничих процесів з метою зменшення втрат;
Ведемо роботу із споживачами і внутрішніми клієнтами, визначаючи і виконуючи їх вимоги, а також використовуючи інформацію, що надходить від них для поліпшення якості наданої їм продукції.
Забезпечуємо системний підхід до контролю процесів виробництва, спрямований на попередження виникнення ризиків, пов’язаних з якістю і безпечністю продукції, що виробляється;
Гарантуємо безпечність продукції, виробничої санітарії та культури виробництва від моменту отримання сировини, виробництва продукції та реалізації її споживачеві;
Забезпечуємо ефективний обмін інформацією між усіма зацікавленими сторонами в галузі безпечність продукції, що виробляється.

В області охорони навколишнього середовища Ми:
Мінімізуємо свій вплив на навколишнє середовище шляхом ефективного управління використання енергоресурсів;
Здійснюємо управління в області твердих відходів, збільшуючи відсоток передачі відходів на переробку;
Впроваджуємо заходи щодо запобігання потенційного забруднення навколишнього середовища небезпечними речовинами, в тому числі шляхом організації правильного зберігання і поводження з ними;
Контролюємо якість стічних промислових вод з метою відповідності поставленим вимогам;
Здійснюємо діяльність з управління автотранспортом, шляхом своєчасного проведення технічного обслуговування;
Здійснюємо експлуатацію транспортного парку, що забезпечує збереження і захист навколишнього середовища, а також безпеку працівників і населення.

В області охорони здоров’я і безпеки праці Ми:
Виконуємо заходи щодо забезпечення охорони здоров’я і безпеки праці, зниження негативного впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на персонал, підрядників, відвідувачів, клієнтів і третіх осіб, які перебувають на території підприємства;
Використовуємо безпечні прийоми та методи робіт з обслуговування і експлуатації технологічного та нетехнологічного обладнання, при використанні хімічних речовин, застосовуючи засоби індивідуального та колективного захисту;
Використовуємо безпечне обладнання;
Проводимо навчання та перевірку знань в області охорони здоров’я і безпеки праці.

Ми зобов’язуємося постійно покращувати Систему Менеджменту, коригувати та вдосконалити Політику відповідно до контексту та зростання вимог споживачів.
Політика доступна для всіх співробітників підприємства та зацікавлених сторін.